Osteopathie bij Tarsaal Tunnel Syndroom

Afbeeldingsresultaat voor tauern tunnel

De Tarsaal tunnel, dat is toch die Alpentunnel waar vaak files staan in de zomer? Nee, nee, je bent in de war met de Tauern tunnel. De Tarsaal tunnel die heeft te maken met pijn in je voet. Hij is het neefje van de bekendere Carpaal tunnel, van het Carpaal Tunnel Syndroom. Die tunnel bevindt zich evenmin in de Alpen maar in je pols. Net als de Carpaal tunnel kan de Tarsaal tunnel  problemen geven, zoals pijn, tintelingen, stroomschokjes, branderig of doof gevoel. Deze klachten samen noemen we, niet origineel, het Tarsaal Tunnel Syndroom. Het  goede nieuws is dat deze tunnelproblemen met osteopathie heel goed te behandelen zijn.

Afbeeldingsresultaat voor tarsaal tunnel syndroom voetDe Tarsaal tunnel vind je aan de binnenkant van je enkel (zie plaatje). Een brede pees begint bij het uitstekende botje wat je daar kunt voelen en loopt schuin naar beneden maar de binnenkant van het hielbeen. Deze pees vormt met het samen met het bot een tunnel waar een aantal pezen, bloedvaten en een zenuw doorheen lopen. Deze zenuw heet nervus tibialis en komt helemaal uit de onderrug. Hij kan in die tunnel beklemd raken en dan in de voet vervelende klachten veroorzaken, zoals pijn aan de binnenkant van de enkel, branderigheid en tintelingen in de voet. Ook kan er een doof gevoel optreden. De klachten kunnen of plotseling beginnen of geleidelijk toenemen. Soms is er pijn onder de hiel die dan door de arts (ten onrechte) hielspoor genoemd wordt.  De klachten nemen toe met staan of lopen, maar kunnen ook ’s nachts optreden.

Gerelateerde afbeeldingOorzaken

Tarsaal tunnel syndroom kan ontstaan na een verzwikte enkel of een enkelbreuk. Of door artrose. Ook door joggen of hardlopen kunnen er klachten ontstaan. Wanneer de voet een beetje is doorgezakt (platvoet, zie blauwe pijltjes op het plaatje) en de schoen onvoldoende steun geeft kan het mis gaan. Er komt te veel spanning op de pees van de Tarsaal tunnel, hij raakt geïrriteerd, gaat zwellen en drukt tegen de zenuw. De gevolgen zijn hierboven beschreven. Het probleem wordt dan ook wel ‘joggersvoet’ genoemd.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden uit de beschrijving van de klachten en door lichamelijk onderzoek. Bij Tarsaal Tunnel Syndroom kan tikken tegen de binnenkant van de enkel stroomschokjes in de voet geven (teken van Tinel). De enkel naar buiten buigen (de pees rekken) kan pijn doen.

Afbeeldingsresultaat voor tarsaal tunnel syndroom voetBehandeling

Lokale behandeling kan bestaan uit losmaken van het peesweefsel en mobiliseren van de enkel (zie plaatje). Wanneer doorgezakte voeten een rol spelen is het nodig om steunzolen te gaan gebruiken. De osteopaat laat het heir niet bij. Behalve de in Tarsaal tunnel kunnen beknellingen van de nervus tibialis hogerop in het been ook een rol spelen. Elke klacht is uniek en vraagt om eigen specifieke aanpak. Afbeeldingsresultaat voor nervus ischiadicusDe nervus tibialis kan op zijn weg vanaf de onderrug naar de voet ook op andere plaatsen al beklemd zitten waardoor de druk in de Tarsaal tunnel de druppel is die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Waar kunnen beklemmingen dan nog meer voorkomen? Dat kan zijn in de wervelkolom, in het bekken, de bil, de achterkant van het bovenbeen (onder de hamstrings), in de knieholte of in de kuit (zie plaatje). Een beklemming in het bekken bijvoorbeeld kan veroorzaakt worden door een vastzittende blaas, baarmoeder of darm. Een beklemming in het bovenbeen kan veroorzaakt worden door een gespannen hamstring. Het gehele verloop van de neruvs tibialis wordt daarom door de osteopaat onderzocht en waar nodig wordt de zenuw vrijgemaakt. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat alle knelpunten in het verloop van de zenuw worden weggenomen.

Tot slot

Bij de Tauern tunnel kunnen er in een file op verschillende plaatsen ongelukken gebeuren zoals een aanrijding. Ook kunnen auto’s oververhit raken waardoor ze niet verder kunnen. Deze belemmeringen dienen  allemaal opgelost te worden om het verkeer weer vrij baan te geven.  Bij het Tarsaal Tunnel Syndroom is het niet anders. De voet kan weer geheel pijnvrij functioneren wanneer de zenuw onderweg nergens meer in de knel zit.

Meer weten?

Stel uw vraag via onderstaand contactformulier.

Gerelateerde afbeelding

Advertenties

Osteopathie bij buik- en rugklachten

Afbeeldingsresultaat voor buikpijn

Uit reacties op mijn blogs maak ik op dat lezers verbaasd blijven over de invloed van vastzittende organen op het bewegingsapparaat. En dat daar dan iets aan te doen is! Bijvoorbeeld rugklachten behandelen door het darmpakket los te maken. Dat geeft nog steeds vragende gezichten en enkele opgetrokken wenkbrauwen. Het betreft hier wel de basis van de osteopathie. Wij hebben tenslotte een holistische kijk op het lichamelijke functioneren van de mens. Alles hangt met elkaar samen en alles beïnvloedt elkaar. Ook de geest speelt daarbij natuurlijk een rol, maar dit aspect valt nu even buiten het kader van dit verhaal. In deze blog wil ik twee voorbeelden uit mijn dagelijkse praktijk beschrijven die mooi illustreren hoe behandeling van vastzittende organen het lichamelijke functioneren kan verbeteren .

 

Afbeeldingsresultaat voor m iliopsoasLinda

Linda is een vrouw van 42 jaar, zij kwam naar mijn praktijk wegens jarenlange chronische stijfheid van onderrug en heupen. Hardlopen, wat ze heel graag doet, ging al jaren eigenlijk niet meer prettig. Sinds haar zwangerschap en de bevalling van haar dochter 9 jaar geleden, had ze er echt last van , maar het probleem was er in mindere mate al een paar jaar langer. Op het intakeformulier beschreef ze haar situatie als volgt: ‘Ik ben begonnen meer te bewegen, omdat mijn onderrug heel erg stijf is. Jogging en spiertraining heeft wel geholpen tegen de stijfheid, maar het voelt nog niet heel goed. Van de heupen heb ik nog steeds last van. Niet de hele tijd maar af en toe. Heel vaak slaap ik met een kussen tussen knieën, anders voel ik pijn in de zijkant van mijn heupen.’

Bij het eerste gesprek bleek dat de klachten eigenlijk al in 2005 waren begonnen na een kijkoperatie in de buik wegens cystes bij de baarmoeder. Die kijkoperatie was nogal heftig verlopen, omdat het bindweefsel erg stug was volgens de arts. Door de zwangerschap en bevalling 3 jaar later waren de klachten verergerd.

Bij het lichamelijk onderzoek vond ik een strak gespannen en pijnlijke rechter grote lendespier (zie plaatje) en verklevingen bij de blaas, de baarmoeder, het darmpakket en de rechter nier.

Zonder verder nog op de anatomische details in te gaan kwam het erop neer dat de kijkoperatie uit 2005 littekens en verklevingen had veroorzaakt die 12 jaar later nog steeds zorgden voor verhoogde spierspanning en beperkte doorbloeding. Met als gevolg stijfheid in rug en heupen. Bij Linda waren de verklevingen goed los te maken en de spieren goed te ontspannen, waardoor de stijfheid verdween. Zij kon weer met volle teugen van haar geliefde hardlopen genieten.

Rebecca

Het tweede voorbeeld wat ik wil bespreken is een meisje van 17 jaar, met last van, in haar eigen woorden: ‘extreme buik- en rugpijn tijdens de menstruatie.’ Zie foto bovenaan.

Bij het lichamelijk onderzoek vond ik verklevingen aan de rechterzijde van de baarmoeder en een vastzittend darmpakket, vooral de dunne darm. Na behandeling waren de klachten een stuk minder. Drie maanden later mailde ze:  ‘Het gaat nog steeds goed met me gelukkig. Er zijn geen klachten terug gekomen, dus ik hoop dat het ook zo blijft.’

Afbeeldingsresultaat voor osteopathie

Tot slot

Verklevingen rondom organen in het bekken of de buik kunnen problemen geven zoals buikpijn, prikkelbare darm syndroom of menstruatieklachten. Maar ook klachten die je niet direct verwacht zoals rugpijn, pijn en stijfheid bij de heupen of uitstraling naar de benen. Die verklevingen kunnen het gevolg zijn van bv blaasontsteking, een blinde darm operatie (of een andere chirurgische ingreep in de buik) of van een trauma zoals een ingesnoerde autogordel tijdens een botsing.

Osteopathie heeft technieken om met zachte en geoefende handen deze verklevingen los te maken. Zelfs na 12 jaar kan het nog een groot verschil maken!

Meer weten?

Uw vragen zijn van harte welkom, via onderstaand contactformulier.

Osteopathie en reguliere zorg, ontgroenen hoort erbij

Gerelateerde afbeelding

Afgelopen week vertelde de moeder van een baby’tje dat ze tot voor kort nog nooit van osteopathie had gehoord. Nieuwgierig geworden door de ervaring van een vriendin had ze wat rondgekeken op internet. En goede berichten gevonden over de behandeling van baby’tjes. Tot haar verrassing was de arts van het consultatiebureau juist afwerend toen ze vertelde bij een osteopaat te hebben afgesproken. Zelfde soort ervaring had een patiënt die de huisarts vertelde naar een osteopaat te gaan: opgetrokken wenkbrauwen en afwerende reacties. Onbekend maakt onbemind? Osteopathie en de plaats ervan in de gezondheidszorg.

Regulier en alternatief

Vanuit de reguliere zorg gezien behoort osteopathie tot de alternatieve geneeswijzen. Tot de reguliere zorg behoren door de overheid georganiseerde (Ministerie van Onderwijs) en gecontroleerde (Ministerie van Volksgezondheid) beroepen, zoals arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en tandarts. Deze situatie is historisch zo gegroeid. Vroeger had je bijvoorbeeld de academisch opgeleide artsen aan de ene kant en de chirurgijns. die voortkwamen uit het barbiersgilde, aan de andere kant. Die opererende kappers hebben zich ontwikkeld tot de chirurgen die tegenwoordig een erkende medische beroepsgroep vormen. Gerelateerde afbeelding

Osteopaten hebben het liever over ‘aanvullende geneeswijze’. De opleiding is niet door de overheid geregeld maar particulier. Te vergelijken met die van piloten. Bijna alle osteopaten in Nederland hebben fysiotherapie als vooropleiding, hebben dus HBO-niveau.

Register en kwaliteit

De reguliere beroepen zijn aangesloten bij het zgn BIG-register. De leden van het register worden op hun kwaliteit van werken gecontroleerd. Osteopaten hebben een beroepsvereniging (NVO) en een onafhankelijk register, het NRO. Net als het BIG-register in de reguliere zorg ziet het NRO er op toe dat de aangesloten osteopaten hun werk kwalitatief goed doen. Hierover is regelmatig overleg met verzekeraars en met de overheid.

Afkomst

Afbeeldingsresultaat voor andrew taylor stillOsteopathie komt oorspronkelijk uit Amerika. Grondlegger was de arts Andrew Taylor Still (1828-1917, zie foto). De behandelwijze heeft zich de afgelopen tientallen jaren over Europa verspreid. Eerst en vooral in Engeland en Frankrijk (Lady Di was bijvoorbeeld beschermvrouwe van de Engelse osteopathie vereniging) en vandaar ook in België, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië en zelfs in Oost Europa. Laatst had ik een patiënte afkomstig uit Moskou die daar bij de osteopaat was geweest.

Groentje

Historisch gezien is osteopathie dus een groentje in de Nederlandse gezondheidszorg. En wat gebeurt er met groentjes? Die ontmoeten argwaan, dienen zich te bewijzen, worden afgezeken en moeten voor hun plaatsje knokken. Ontgroenen heet zoiets, een ritueel dat overal voorkomt. En in die ontgroeningsfase zitten we. Artsen zijn kritisch en hun Vereniging tegen Kwakzalverij zorgt voor zoveel mogelijk ‘afzeik’ publiciteit. Daarbij wordt trouwens niet alleen osteopathie op de korrel genomen maar alles wat alternatief genoemd kan worden, tot manuele therapie aan toe. De zaak Sylvia Millecam indertijd was koren op hun molen.

Helemaal begrijpelijk is de angst voor osteopathie eigenlijk niet. Het is namelijk echt aanvullend op de geboden reguliere zorg. Veel patiënten in mijn praktijk bezochten al  eerder de huisarts, fysiotherapeut vaak ook een medisch specialist zonder dat hun klachten werden opgelost. Osteopathie kijkt (en voelt) op een andere manier en kan daarom vaak wel iets doen. Een school voor fysiotherapie maakte kortgeldeden reclame met de tekst: ‘het is de meest geavanceerde machine die we kennen, het menselijk lichaam’. Osteopathie beziet het lichaam juist niet als machine maar als een bewegend levend geheel, waarbij elk mens en elke klacht weer uniek zijn. Gemiddeld zijn er in mijn praktijk 3 behandelingen nodig.

Zorgverzekeringen vergoeden osteopathie deels of geheel, afhankelijk van welke aanvullende polis u heeft.

Ontgroenen en argwaan, het hoort er allemaal bij, bij de rituelen. Door goed werk te leveren en een positieve opstelling zal osteopathie langzaam maar zeker een eigen erkende plaats bemachtigen tussen de zorgaanbieders. Daar ben ik van overtuigd.

Heeft u vragen of opmerkingen?

 

 

Osteopaat zoekt de oorzaak

Afbeeldingsresultaat voor baksteen gooien

Een flauwe ouwe zuiderburenmop: waarom neemt een Belg een baksteen mee naar bed? Die gooit hij naar de lamp om het licht uit te doen. Het probleem oplossen waar het te zien is. In de medische wereld komt deze manier van werken best wel veel voor. Dan gaat het niet om licht, maar meestal om pijn. Dus: het probleem oplossen waar het gevoeld wordt. Kniepijn? MRI-scan van de knie. Eventueel operatie van de knie. Maar kniepijn kan ook uit de heup komen of veroorzaakt worden door een verkrampte hamstring. Dan levert een scan weinig op en heeft opereren van het gewricht geen zin.

5 voorbeelden van klachten waarbij de oorzaak elders in het lichaam te vinden en te behandelen is (bij voorkeur met osteopathie natuurlijk). Holisme in de praktijk.  

Holisme betekent het lichaam beschouwen als een eenheid waarin elementen met elkaar samenwerken en elkaar kunnen beïnvloeden. Dat gebeurt dus ook als er iets mis is. In ons lichaam zijn het zenuwstelsel, het bewegingsapparaat, bindweefsel (fascie) en het bloedvat- en lymfestelsel wegen waarlangs onderlinge beïnvloeding kan plaatsvinden. Een vastzittende lever trekt bijvoorbeeld via fascia aan de rechter schouder en kan daar bewegingsbeperking en pijn veroorzaken.

5 voorbeelden van klachten met een oorzaak elders

  1. Schouderpijn – lever

Die vastzittende lever trekt via het zgn fasciale systeem (de bindweefselvliezen die spieren, organen maar ook armen en benen omhullen) aan de rechtere schouder. Wanneer je dan gaat tennissen is er sprake van overmatige spanning in die schouder en kan er een blessure ontstaan. Voor een afdoende behandeling is losmaken van de lever onontbeerlijk.

  1. Kniepijn – hamstring

Afbeeldingsresultaat voor hamstring
De hamstrings zijn de spieren aan de achterzijde van het bovenbeen. Ze zitten vast aan de binnen- en aan de buitenkant van het kniegewricht. Een chronisch verharde en verkorte hamstring (door bv sporten) trekt aan de meniscus – die ook aan de zijkant van de knie zit – wat daar pijn gaat doen zonder dat die meniscus zelf is aangedaan. De oplossing is behandelen van de hamstring (en dus niet de meniscus) en eventueel het bekken. Een voorover gekanteld bekken geeft verhoogde spanning in de hamstring waardoor deze verkort en verhard kan raken.

  1. Tenniselleboog – pols

Afbeeldingsresultaat voor tenniselbowEen tenniselleboog (of muisarm, dat is hetzelfde) is pijn aan de buitenkant van de elleboog. De klacht wordt vaak veroorzaakt door overbelasting bij intensief gebruik, zoals tennissen, klussen in huis of veel computeren. De overbelaste spier loopt van de buitenkant van de elleboog naar de pols. De klacht is vaak heel hardnekkig. Dat kan  veroorzaakt worden door een geblokkeerd botje in de pols. De pols behandelen is dan de sleutel tot herstel.

Afbeeldingsresultaat voor dermatoom L3

  1. Kniepijn – heup

In deze situatie ontstaat kniepijn door uitstraling vanuit de heup. De heup en de huid aan de binnenkant van de knie horen bij hetzelfde ruggenmergsegment, L3 geheten. De pijn vanuit de heup wordt gevoeld in de knie (zie linker been op plaatje). Behandeling van de knie is niet nodig, heup is uiteraard noodzakelijk.

  1. Nekpijn – darmen

In een eerdere blog heb ik al eens aandacht besteed aan dit fenomeen. De holistische werkwijze van osteopathie kan er mooi mee verduidelijkt worden. Een zenuwpaar met oorsprong hoog in de nek (de zgn vagus zenuw) zorgt voor besturing van het  darmstelsel. Een vastzittende nekwervel kan via deze weg de oorzaak zijn van darmklachten. Darmkrampjes bij baby’s komt veel voor door een vastzittende atlas. Andersom kan een gespannen darmpakket prikkeling geven via die vaguszenuw naar de nek en daar pijn veroorzaken. Het darmpakket losmaken en eventueel voedingsgewoonten aanpassen is hier echt nodig om de nekklachten blijvend kwijt te raken.

Dit waren een aantal voorbeelden die laten zien dat de oorzaak van een klacht, de oorzaak van pijn niet altijd op de plaats gezocht hoeft te worden waar deze gevoeld wordt.

Die baksteen gaat u in de osteopathiepraktijk dan ook niet vinden 🙂

Heeft u vragen of opmerkingen? Gebruik daarvoor onderstaand formulier

Nek- en schouderpijn ‘kan ik er zelf nog iets aan doen?’

Afbeeldingsresultaat voor geert wilders

Geert Wilders heeft wel eens last van zijn nek en schouders. Kan ook niet anders, met alle zware verantwoordelijkheden die op hem rusten. En wat gaat hij er dan aan doen? Een interessante vraag. Populisme staat voor ontevredenheid, anderen verantwoordelijk stellen en complexe problemen eenvoudig willen oplossen. In ons denken over gezondheid en onze omgang met lichamelijke klachten zijn we allemaal een beetje populisten, wist je dat?

Ben je ontevreden over je gestel? Heb jij ook van die vervelende  nek- en schouderklachten net als Geert? Of van iets anders, misschien rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, een tenniselleboog of een onwillige heup? Dan wil je daar graag op een snelle en eenvoudige manier vanaf geholpen worden. Door iemand anders. Herken je het populisme?

Soms kan een klacht wel eens kort-door-de-bocht opgelost worden. Maar helaas gaat het bij een flink aantal lichamelijke klachten niet zo simpel, is mijn ervaring. Dan spelen meerdere uiteenlopende factoren een rol. Er kan iets verkeerd zitten in het lichaam wat een arts of therapeut zoals een osteopaat kan oplossen. Maar daarnaast kunnen ook stress, werkhouding, voeding, gewicht, beweging en nachtrust – om maar een paar factoren te noemen –  een rol spelen. En dan is het belangrijk dat de eigenaar van de klacht zich daar bewust van is en zich afvraagt: ‘wat kan ik er zélf aan doen?’

Naar de dokter

In dit stukje gaat het om lichamelijke klachten zoals pijn, stijfheid en bewegingsbeperking. Er zit geen ziekte of ernstige aandoening achter. Het soort klachten waarmee je al eens naar de dokter bent geweest, zonder resultaat. Het soort klachten zoals nek en schouderpijn.

Wanneer het aanhoudt ga je toch weer terug naar de arts. Je verwacht toch dé diagnose en dé eenvoudig oplossing. Die illusie wordt versterkt door het verdere onderzoek. Bijna standaard is dat tegenwoordig een MRI-scan. Wat de indruk wekt dat daar dé oorzaak op te zien zal zijn.

Geert  

Hij slikt al een tijdje pijnstillers en op de MRI-scan werd slechts ‘lichte slijtage’ geconstateerd. Bij de fysio wat oefeningen gekregen. En intussen loopt Geert nog steeds rond met die nare nekklachten. Het is toch niet zo simpel. We zetten een aantal  mogelijke oorzaken voor hem op een rijtje

Afbeeldingsresultaat voor responsibility cartoon–          Er zit lichamelijke iets verkeerd
–          De rand van de waskom bij de kapper
–          Te veel twitteren op de i-phone
–          Te veel stress
–          Verkeerde werkhouding
–          Oververmoeidheid
–          Te weinig lichaamsbeweging
–          Verkeerd kussen
–          Ongezonde voeding

Je kunt je voorstellen bij deze opsomming dat alleen een pijnstiller de oorzaak niet gaat aanpakken en dat die MRI-scan ook de oorzaak niet in beeld kan brengen. Het is een complex of liever samengesteld probleem en een eenvoudige oplossing is er dus niet.

Osteopathie

Osteopathie richt zich uiteraard op het eerste punt. Nek-schouderpijn kan veroorzaakt worden door een vastzittend darmpakket of een geblokkeerde nekwervel. Een vastzittende lever kan een rol spelen of een ontsteking van de bicepspees. Vaak is het van alles wat. Met geoefende handen kunnen deze problemen worden gelokaliseerd en behandeld. Is het dan klaar? Nee, weet je na het voorafgaande, dan begint het pas. Om de behandeling tot een blijvend succes te maken moet Geert zelf aan de slag. Met alle andere punten van het lijstje. Hoe dan, wat denkt u wel, ophouden met twitteren zeker? Die vraag dient u zelf te beantwoorden, meneer Wilders.

Een voorbeeld

Enige tijd geleden behandelde ik een vrouw (54) vanwege nek-schouderpijn met ook nog migraine in het weekend. Een drukke full-time administratieve baan bij een handelsonderneming. De klachten werden in de loop van de week steeds heviger. Het bleek dat ook haar werk zich naar vrijdag toe opstapelde. Nadat met afdelingen was afgesproken om cijfers meer gespreid in de week aan te leveren werd haar werkdruk aanzienlijk minder en namen de klachten al flink af. Een half uurtje stoelmassage op vrijdag gaf ook verbetering.

De osteopatische behandeling bestond uit mobiliseren van het darmpakket (erg vast door veel zitten, weinig bewegen, stress en niet altijd gezond eten). Een vastzittend darmpakket kan nek-schouderpijn en hoofpijn veroorzaken via een grote zenuw, de nervus vagus, die buik en nek met elkaar verbindt. Verder werden rug- en nekwervels en ribben losgemaakt middels manipulatie (kraken). Er waren uiteindelijk drie behandelingen nodig.  Als advies gaf ik haar mee om regelmatig van werkhouding te wisselen (ideaal zou een hoog-laag bureau zijn) en tussendoor arm-zwaai en schouderrol oefeningen te doen. Verder verse groente en fruit eten en meer beewegen. Zo min mogelijk suiker. Goed voor de darmfunctie en de conditie.

Tot slot

Hoe gaat het dan uiteindelijk met Geert? Zijn antwoord op mijn vraag: ‘wil je meer of minder nek-schouderpijn?’  is natuurlijk duidelijk. En hij zei er meteen achteraan ‘daar ga ik voor zorgen’. Populist in hart en nieren en toch op een verantwoorde manier naar je eigen gezondheid kijken, het kan goed samengaan.

Osgood Schlatter  

Wie was Osgood Schlatter? Toch niet die moordenaar van Kennedy? Nee dat was Harvey Oswald. Oh ja, heel iemand anders dus. Eigenlijk moet je vragen wat is Osgood Schlatter.  Ja, want het is de naam van een aandoening. Een aandoening van de knie die veel voorkomt bij jongeren. Vooral sporters kunnen er last van hebben. Langdurig rust nemen helpt vaak niet en is wel heel frustrerend. Te behandelen dan? Jazeker, lees verder!

Praktijk

Half februari zag ik Lisa in mijn praktijk, een sportieve jonge meid van bijna 12, vanwege pijn in beide knieën. Sinds een maand of twee had ze er last van. De klacht werd erger door fietsen en sporten (circus) en verminderde door rust nemen. ‘s Nachts had Lisa er geen last van.  Ondanks rustig aan doen werden de klachten niet minder. De eerste behandeling was op 16 februari. Daarna ging het iets beter. De tweede was op 2 maart en na deze sessie ging het ineens heel snel de goede kant op. Moeder appte op 9 maart  ‘Nou, dat gaat behoorlijk goed Arie! Gisteren weer naar circus geweest en de hele week al gefietst. Nog niet helemaal over dus, maar wel veel beter.’ En tot slot op 29 maart: ‘het gaat goed!’

Afbeeldingsresultaat voor osgood schlatterTheorie

Op internet is veel goede informatie over Osgood Schlatter (OS) te vinden. Duidelijke beschrijvingen van de klachten en nuttige adviezen. Korte samenvatting: Jongeren tussen 10 en 16 jaar kunnen er last van krijgen. Vooral wanneer ze aan sport doen met rennen en springen. De aanhechting van de kniepees op het scheenbeen gaat pijn doen en kan een beetje dik worden. Je kunt zelf na het sporten de plek afkoelen met ijs of een coldpack. Eventueel pijnstillers gebruiken. En rust nemen. Oh ja, hoe lang dan? Nou, rustig, maanden of soms jaren… Maar dan gaat het vanzelf over. Dat meen je niet? Hier komt osteopathie in beeld.

Osteopathie

De informatie op internet is meestal geschreven door mensen met een medische achtergrond. Medici kennen door hun opleiding grofweg 3 behandelvormen:  niets doen dan wel rust nemen, medicijnen gebruiken of opereren. Manuele behandeling krijgt in de medische opleiding geen aandacht en komt in dit rijtje dan ook niet voor. Dat is jammer, omdat het menselijk lichaam juist bij uitstek geschikt voor een aanpak met geoefende handen.  Spieren kunnen losgemaakt worden met massage of rekken en vastgelopen gewrichten kunnen gemobiliseerd worden of gemanipuleerd (gekraakt). Osteopathie voegt daar dan nog het mobiliseren van vastzittende organen aan toe. Topsporters maken dagelijks dankbaar gebruik van manuele behandelingen. De acties zorgen voor ontspanning van weefsels en een betere doorbloeding. En daarmee voor herstel.  Osteopatische manuele behandeling is effectief, op de oorzaak gericht, wordt op maat gegeven en is zonder bijwerkingen.

Voor de OS-knie maak ik, naast algemene osteopatische technieken zoals boven beschreven,  gebruik van een speciale behandeling die is ontwikkeld door de Amerikaanse osteopaat Stephen Typaldos.

Behandeling

Typaldos gaat ervan uit dat de kniepees niet is ontstoken maar dat minuscule kraakbeendeeltjes zijn losgekomen van het bot. Hij noemt dit een ‘continuüm distorsie’ oftewel een verstoring in de overgang tussen bot en pees. Middels een precies uitgevoerde stevige techniek met de duim kan de verstoring worden gecorrigeerd. Even pijnlijk, maar het resultaat is die moeite wel waard.

Maanden of soms zelfs jaren rust nemen is niet nodig. ‘Neem met de osteopaat contact op en wandel’ is in deze een passende versie van een bekende historische uitspraak. Kennedy zou het gezegd kunnen hebben.

Heeft uw kind last van OS en wilt u weten of osteopathie mogelijk is? Stel uw vraag middels onderstaand formulier.

 

 

 

 

 

 

 

Osteopathie: op de heupen

Afbeeldingsresultaat voor ijsberg

Het op je heupen hebben, ja dat kennen we. Vergelijkbaar met bij de lurven pakken. Je weet wat er wordt bedoeld maar eigenlijk niet precies waar de betreffende lichaamsdelen uithangen. Die lurven zijn natuurlijk echt onduidelijk, maar de heupen worden door patiënten ook vaak op allerlei uiteenlopende plekken aangewezen. Net zo verschillend als leken denken over de ligging van hun heupen is de visie van orthopeden en osteopaten op de aanpak van heupklachten. Eén probleem, twee werelden. Een kijkje achter de schermen.

Afbeeldingsresultaat voor heupgewrichtAnatomie

De heup is een zogenaamd kogelgewricht (plaatje). Een ronde kop in een mooi passende kom. Het gewricht is heel stabiel. In tegenstelling tot de schouder raakt de heup zelden uit de kom. Die kom maakt deel uit van het bekken. Het gewricht wordt achtereenvolgens omhuld door een kapsel, een bundel pezen, een aantal kleine en grote spieren en tot slot de huid. Daar tussendoor lopen allerlei bloed- en lymfevaten, zenuwen en slijmbeurzen. Best wel een mooi gemaakt, complex geheel.

Last van je heup?

Die structuren – botten, kapsel, pezen, spieren, slijmbeurzen, zenuwen en vaten – kunnen op spanning komen te staan, geïrriteerd raken of ontstoken. Dat doet pijn. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn ongebruikelijk lichamelijk werk, een val, intensief sporten, hoge spierspanning of een vastzittend orgaan zoals de blaas. Het heupgewricht zelf voel je in je lies. Soms straalt het uit naar de knie. Pijn in pezen of spieren die bij de heup horen kun je in je lies voelen, maar ook aan de zijkant van de heup of in de bil. Pijn gaat vaak samen met stijfheid of verlies aan kracht.

Afbeeldingsresultaat voor total hipNaar de orthopeed

Met hardnekkige heupklachten kom je uiteindelijk bij de orthopeed terecht. Deze specialist bekijkt heupproblemen vanuit de gangbare reguliere medische visie die er kortweg op neerkomt: bezie de mens als een machine. In deze visie kent elk probleem meer één oorzaak. Die van  heupproblemen zoekt de orthopeed in het gewricht. Om precies te zijn in de mate van slijtage van de gewrichtsoppervlakken. Dit wordt onderzocht met röntgenfoto’s en MRI-scans. Is er ernstige slijtage (en veel pijn), dan kan de orthopeed tot actie overgaan en een nieuwe heup plaatsen (zie plaatje rechts).

Osteopathie

Waar de orthopeed uitgaat van de mens als machine daar beziet de osteopaat de mens als één organisch geheel, als een lichaam waarin structuren met elkaar samenhangen en elkaar onderling kunnen beïnvloeden. In deze visie kan een probleem meerdere oorzaken hebben. Heupklachten kunnen niet alleen uit het gewricht komen, maar uit alle eerder genoemde structuren (kapsel, pezen, spieren enz) (zie plaatje). Afbeeldingsresultaat voor heupgewricht spierenOm een voorbeeld te geven: het draaien van de heup kan beperkt worden door een verkrampte spier of door spanning bij de blaas. Of door een blokkade in de wervelkolom of het bekken. Daardoor kan de heup bij het sporten overbelast raken. Met geoefende handen zoekt de osteopaat spanningen en beperkingen op en behandelt deze. Na de behandeling kan de heup weer vrij bewegen en kunnen de overbelaste structureren herstellen.  Osteopatische technieken zijn zacht en pijnloos (op een enkele uitzondering na :-). Over het algemeen zijn drie behandelingen voldoende om van de klachten af te komen.

Discussie

Uit het voorgaande blijkt dat orthopedie en osteopathie verschillende visies hebben op het lichamelijk functioneren. Beide disciplines hebben hun sterke en zwakke kanten. De sterke kant van de orthopedisch chirurg is natuurlijk dat hij een versleten heup kan vervangen  en patiënten van veel pijn en ellende kan verlossen. Afbeeldingsresultaat voor ijsberg tekening

Echter, van alle heupklachten waarmee mensen naar de dokter gaan is ernstige slijtage maar een heel klein topje van de ijsberg. Een nieuwe heup komt maar heel weinig voor als oplossing. De orthopeed kan voor de patiënten die niet op dat topje zitten dus weinig doen. Hij is tenslotte chirurg en geen therapeut. De osteopaat is een manuele behandelaar en kan voor deze patiënten juist wel iets betekenen, heel veel zelfs!

Het is begrijpelijk dat de reguliere zorg niet open staat voor de alternatieve aanpak van de osteopathie, omdat de visies op het probleem zo verschillend zijn.. Maar het is wel jammer, omdat we elkaar zo goed zouden kunnen aanvullen en daarmee die grote groep patiënte die nu onder de oppervlakte blijft ook de passende behandeling geven en van hun klachten afhelpen.

Afbeeldingsresultaat voor osteopathie heupHeupklachten waarmee  je naar de osteopaat kunt gaan:

  1. Pijn in de lies bij lopen of opstaan uit de stoel
  2. Pijn aan de zijkant van de heup (door huisartsen vaak slijmbeursontsteking genoemd) bij lopen of erop liggen
  3. Pijn in de bil (wordt wel verward met uitstraling uit de rug)
  4. Doffe pijn diep van binnen

Laat je door de osteopaat bij je lurven pakken en reken af met die heupklachten!