Osteopathie

Osteopathie komt uit Amerika en is via Engeland, Frankrijk en België in Nederland bekend geworden. Het is een manuele behandelwijze, de osteopaat maakt uitsluitend gebruik van zijn of haar handen. Niet van apparaten of medicijnen. Het menselijk lichaam wordt holistisch bezien, als één samenwerkend geheel. Met geoefende handen worden spanningen en beperkingen opgespoord en behandeld. De aandacht gaat niet allen uit naar het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten), maar ook naar de mobiliteit van organen. Schouderpijn kan veroorzaakt worden door een vastzittende lever, hoofdpijn door een vastzittend darmpakket. Deze aanpak is zeer effectief. In de meeste gevallen zijn drie tot vier behandelingen afdoende.
Manuele behandeling en holisme hebben tot nu toe weinig erkenning gekregen in de reguliere zorg in Nederland. Farmaceutische industrie en apparatenbouwers hebben grote invloed in deze afzetmarkt. Het lichaam wordt bezien in losse onderdelen met weinig oog voor de samenhang. Een andere zienswijze wordt dan ook met achterdocht bekeken.
Daardoor heeft osteopathie in Nederland een plaats gevonden bij de aanvullende of alternatieve geneeswijzen. Verzekeringen hebben osteopathie wel opgenomen, in de aanvullende pakketten.
Osteopathie kent in Nederland een sterke beroepsvereniging NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en een onafhankelijk Register NRO (Nederlands Register voor Osteopathie).
Er is een 5-jarige post-HBO opleiding, toegankelijk voor artsen en fysiotherapeuten.
Advertenties