Osteopathie en reguliere zorg, ontgroenen hoort erbij

Gerelateerde afbeelding

Afgelopen week vertelde de moeder van een baby’tje dat ze tot voor kort nog nooit van osteopathie had gehoord. Nieuwgierig geworden door de ervaring van een vriendin had ze wat rondgekeken op internet. En goede berichten gevonden over de behandeling van baby’tjes. Tot haar verrassing was de arts van het consultatiebureau juist afwerend toen ze vertelde bij een osteopaat te hebben afgesproken. Zelfde soort ervaring had een patiënt die de huisarts vertelde naar een osteopaat te gaan: opgetrokken wenkbrauwen en afwerende reacties. Onbekend maakt onbemind? Osteopathie en de plaats ervan in de gezondheidszorg.

Regulier en alternatief

Vanuit de reguliere zorg gezien behoort osteopathie tot de alternatieve geneeswijzen. Tot de reguliere zorg behoren door de overheid georganiseerde (Ministerie van Onderwijs) en gecontroleerde (Ministerie van Volksgezondheid) beroepen, zoals arts, verpleegkundige, fysiotherapeut en tandarts. Deze situatie is historisch zo gegroeid. Vroeger had je bijvoorbeeld de academisch opgeleide artsen aan de ene kant en de chirurgijns. die voortkwamen uit het barbiersgilde, aan de andere kant. Die opererende kappers hebben zich ontwikkeld tot de chirurgen die tegenwoordig een erkende medische beroepsgroep vormen. Gerelateerde afbeelding

Osteopaten hebben het liever over ‘aanvullende geneeswijze’. De opleiding is niet door de overheid geregeld maar particulier. Te vergelijken met die van piloten. Bijna alle osteopaten in Nederland hebben fysiotherapie als vooropleiding, hebben dus HBO-niveau.

Register en kwaliteit

De reguliere beroepen zijn aangesloten bij het zgn BIG-register. De leden van het register worden op hun kwaliteit van werken gecontroleerd. Osteopaten hebben een beroepsvereniging (NVO) en een onafhankelijk register, het NRO. Net als het BIG-register in de reguliere zorg ziet het NRO er op toe dat de aangesloten osteopaten hun werk kwalitatief goed doen. Hierover is regelmatig overleg met verzekeraars en met de overheid.

Afkomst

Afbeeldingsresultaat voor andrew taylor stillOsteopathie komt oorspronkelijk uit Amerika. Grondlegger was de arts Andrew Taylor Still (1828-1917, zie foto). De behandelwijze heeft zich de afgelopen tientallen jaren over Europa verspreid. Eerst en vooral in Engeland en Frankrijk (Lady Di was bijvoorbeeld beschermvrouwe van de Engelse osteopathie vereniging) en vandaar ook in België, Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Zwitserland, Oostenrijk, Scandinavië en zelfs in Oost Europa. Laatst had ik een patiënte afkomstig uit Moskou die daar bij de osteopaat was geweest.

Groentje

Historisch gezien is osteopathie dus een groentje in de Nederlandse gezondheidszorg. En wat gebeurt er met groentjes? Die ontmoeten argwaan, dienen zich te bewijzen, worden afgezeken en moeten voor hun plaatsje knokken. Ontgroenen heet zoiets, een ritueel dat overal voorkomt. En in die ontgroeningsfase zitten we. Artsen zijn kritisch en hun Vereniging tegen Kwakzalverij zorgt voor zoveel mogelijk ‘afzeik’ publiciteit. Daarbij wordt trouwens niet alleen osteopathie op de korrel genomen maar alles wat alternatief genoemd kan worden, tot manuele therapie aan toe. De zaak Sylvia Millecam indertijd was koren op hun molen.

Helemaal begrijpelijk is de angst voor osteopathie eigenlijk niet. Het is namelijk echt aanvullend op de geboden reguliere zorg. Veel patiënten in mijn praktijk bezochten al  eerder de huisarts, fysiotherapeut vaak ook een medisch specialist zonder dat hun klachten werden opgelost. Osteopathie kijkt (en voelt) op een andere manier en kan daarom vaak wel iets doen. Een school voor fysiotherapie maakte kortgeldeden reclame met de tekst: ‘het is de meest geavanceerde machine die we kennen, het menselijk lichaam’. Osteopathie beziet het lichaam juist niet als machine maar als een bewegend levend geheel, waarbij elk mens en elke klacht weer uniek zijn. Gemiddeld zijn er in mijn praktijk 3 behandelingen nodig.

Zorgverzekeringen vergoeden osteopathie deels of geheel, afhankelijk van welke aanvullende polis u heeft.

Ontgroenen en argwaan, het hoort er allemaal bij, bij de rituelen. Door goed werk te leveren en een positieve opstelling zal osteopathie langzaam maar zeker een eigen erkende plaats bemachtigen tussen de zorgaanbieders. Daar ben ik van overtuigd.

Heeft u vragen of opmerkingen?

 

 

Advertenties