Osgood Schlatter  

Wie was Osgood Schlatter? Toch niet die moordenaar van Kennedy? Nee dat was Harvey Oswald. Oh ja, heel iemand anders dus. Eigenlijk moet je vragen wat is Osgood Schlatter.  Ja, want het is de naam van een aandoening. Een aandoening van de knie die veel voorkomt bij jongeren. Vooral sporters kunnen er last van hebben. Langdurig rust nemen helpt vaak niet en is wel heel frustrerend. Te behandelen dan? Jazeker, lees verder!

Praktijk

Half februari zag ik Lisa in mijn praktijk, een sportieve jonge meid van bijna 12, vanwege pijn in beide knieën. Sinds een maand of twee had ze er last van. De klacht werd erger door fietsen en sporten (circus) en verminderde door rust nemen. ‘s Nachts had Lisa er geen last van.  Ondanks rustig aan doen werden de klachten niet minder. De eerste behandeling was op 16 februari. Daarna ging het iets beter. De tweede was op 2 maart en na deze sessie ging het ineens heel snel de goede kant op. Moeder appte op 9 maart  ‘Nou, dat gaat behoorlijk goed Arie! Gisteren weer naar circus geweest en de hele week al gefietst. Nog niet helemaal over dus, maar wel veel beter.’ En tot slot op 29 maart: ‘het gaat goed!’

Afbeeldingsresultaat voor osgood schlatterTheorie

Op internet is veel goede informatie over Osgood Schlatter (OS) te vinden. Duidelijke beschrijvingen van de klachten en nuttige adviezen. Korte samenvatting: Jongeren tussen 10 en 16 jaar kunnen er last van krijgen. Vooral wanneer ze aan sport doen met rennen en springen. De aanhechting van de kniepees op het scheenbeen gaat pijn doen en kan een beetje dik worden. Je kunt zelf na het sporten de plek afkoelen met ijs of een coldpack. Eventueel pijnstillers gebruiken. En rust nemen. Oh ja, hoe lang dan? Nou, rustig, maanden of soms jaren… Maar dan gaat het vanzelf over. Dat meen je niet? Hier komt osteopathie in beeld.

Osteopathie

De informatie op internet is meestal geschreven door mensen met een medische achtergrond. Medici kennen door hun opleiding grofweg 3 behandelvormen:  niets doen dan wel rust nemen, medicijnen gebruiken of opereren. Manuele behandeling krijgt in de medische opleiding geen aandacht en komt in dit rijtje dan ook niet voor. Dat is jammer, omdat het menselijk lichaam juist bij uitstek geschikt voor een aanpak met geoefende handen.  Spieren kunnen losgemaakt worden met massage of rekken en vastgelopen gewrichten kunnen gemobiliseerd worden of gemanipuleerd (gekraakt). Osteopathie voegt daar dan nog het mobiliseren van vastzittende organen aan toe. Topsporters maken dagelijks dankbaar gebruik van manuele behandelingen. De acties zorgen voor ontspanning van weefsels en een betere doorbloeding. En daarmee voor herstel.  Osteopatische manuele behandeling is effectief, op de oorzaak gericht, wordt op maat gegeven en is zonder bijwerkingen.

Voor de OS-knie maak ik, naast algemene osteopatische technieken zoals boven beschreven,  gebruik van een speciale behandeling die is ontwikkeld door de Amerikaanse osteopaat Stephen Typaldos.

Behandeling

Typaldos gaat ervan uit dat de kniepees niet is ontstoken maar dat minuscule kraakbeendeeltjes zijn losgekomen van het bot. Hij noemt dit een ‘continuüm distorsie’ oftewel een verstoring in de overgang tussen bot en pees. Middels een precies uitgevoerde stevige techniek met de duim kan de verstoring worden gecorrigeerd. Even pijnlijk, maar het resultaat is die moeite wel waard.

Maanden of soms zelfs jaren rust nemen is niet nodig. ‘Neem met de osteopaat contact op en wandel’ is in deze een passende versie van een bekende historische uitspraak. Kennedy zou het gezegd kunnen hebben.

Heeft uw kind last van OS en wilt u weten of osteopathie mogelijk is? Stel uw vraag middels onderstaand formulier.

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Osteopathie: op de heupen

Afbeeldingsresultaat voor ijsberg

Het op je heupen hebben, ja dat kennen we. Vergelijkbaar met bij de lurven pakken. Je weet wat er wordt bedoeld maar eigenlijk niet precies waar de betreffende lichaamsdelen uithangen. Die lurven zijn natuurlijk echt onduidelijk, maar de heupen worden door patiënten ook vaak op allerlei uiteenlopende plekken aangewezen. Net zo verschillend als leken denken over de ligging van hun heupen is de visie van orthopeden en osteopaten op de aanpak van heupklachten. Eén probleem, twee werelden. Een kijkje achter de schermen.

Afbeeldingsresultaat voor heupgewrichtAnatomie

De heup is een zogenaamd kogelgewricht (plaatje). Een ronde kop in een mooi passende kom. Het gewricht is heel stabiel. In tegenstelling tot de schouder raakt de heup zelden uit de kom. Die kom maakt deel uit van het bekken. Het gewricht wordt achtereenvolgens omhuld door een kapsel, een bundel pezen, een aantal kleine en grote spieren en tot slot de huid. Daar tussendoor lopen allerlei bloed- en lymfevaten, zenuwen en slijmbeurzen. Best wel een mooi gemaakt, complex geheel.

Last van je heup?

Die structuren – botten, kapsel, pezen, spieren, slijmbeurzen, zenuwen en vaten – kunnen op spanning komen te staan, geïrriteerd raken of ontstoken. Dat doet pijn. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn ongebruikelijk lichamelijk werk, een val, intensief sporten, hoge spierspanning of een vastzittend orgaan zoals de blaas. Het heupgewricht zelf voel je in je lies. Soms straalt het uit naar de knie. Pijn in pezen of spieren die bij de heup horen kun je in je lies voelen, maar ook aan de zijkant van de heup of in de bil. Pijn gaat vaak samen met stijfheid of verlies aan kracht.

Afbeeldingsresultaat voor total hipNaar de orthopeed

Met hardnekkige heupklachten kom je uiteindelijk bij de orthopeed terecht. Deze specialist bekijkt heupproblemen vanuit de gangbare reguliere medische visie die er kortweg op neerkomt: bezie de mens als een machine. In deze visie kent elk probleem meer één oorzaak. Die van  heupproblemen zoekt de orthopeed in het gewricht. Om precies te zijn in de mate van slijtage van de gewrichtsoppervlakken. Dit wordt onderzocht met röntgenfoto’s en MRI-scans. Is er ernstige slijtage (en veel pijn), dan kan de orthopeed tot actie overgaan en een nieuwe heup plaatsen (zie plaatje rechts).

Osteopathie

Waar de orthopeed uitgaat van de mens als machine daar beziet de osteopaat de mens als één organisch geheel, als een lichaam waarin structuren met elkaar samenhangen en elkaar onderling kunnen beïnvloeden. In deze visie kan een probleem meerdere oorzaken hebben. Heupklachten kunnen niet alleen uit het gewricht komen, maar uit alle eerder genoemde structuren (kapsel, pezen, spieren enz) (zie plaatje). Afbeeldingsresultaat voor heupgewricht spierenOm een voorbeeld te geven: het draaien van de heup kan beperkt worden door een verkrampte spier of door spanning bij de blaas. Of door een blokkade in de wervelkolom of het bekken. Daardoor kan de heup bij het sporten overbelast raken. Met geoefende handen zoekt de osteopaat spanningen en beperkingen op en behandelt deze. Na de behandeling kan de heup weer vrij bewegen en kunnen de overbelaste structureren herstellen.  Osteopatische technieken zijn zacht en pijnloos (op een enkele uitzondering na :-). Over het algemeen zijn drie behandelingen voldoende om van de klachten af te komen.

Discussie

Uit het voorgaande blijkt dat orthopedie en osteopathie verschillende visies hebben op het lichamelijk functioneren. Beide disciplines hebben hun sterke en zwakke kanten. De sterke kant van de orthopedisch chirurg is natuurlijk dat hij een versleten heup kan vervangen  en patiënten van veel pijn en ellende kan verlossen. Afbeeldingsresultaat voor ijsberg tekening

Echter, van alle heupklachten waarmee mensen naar de dokter gaan is ernstige slijtage maar een heel klein topje van de ijsberg. Een nieuwe heup komt maar heel weinig voor als oplossing. De orthopeed kan voor de patiënten die niet op dat topje zitten dus weinig doen. Hij is tenslotte chirurg en geen therapeut. De osteopaat is een manuele behandelaar en kan voor deze patiënten juist wel iets betekenen, heel veel zelfs!

Het is begrijpelijk dat de reguliere zorg niet open staat voor de alternatieve aanpak van de osteopathie, omdat de visies op het probleem zo verschillend zijn.. Maar het is wel jammer, omdat we elkaar zo goed zouden kunnen aanvullen en daarmee die grote groep patiënte die nu onder de oppervlakte blijft ook de passende behandeling geven en van hun klachten afhelpen.

Afbeeldingsresultaat voor osteopathie heupHeupklachten waarmee  je naar de osteopaat kunt gaan:

  1. Pijn in de lies bij lopen of opstaan uit de stoel
  2. Pijn aan de zijkant van de heup (door huisartsen vaak slijmbeursontsteking genoemd) bij lopen of erop liggen
  3. Pijn in de bil (wordt wel verward met uitstraling uit de rug)
  4. Doffe pijn diep van binnen

Laat je door de osteopaat bij je lurven pakken en reken af met die heupklachten!