Tenniselleboog

Hoe lang doet een tenniselleboog erover om te genezen? Als je er al een tijdje mee rondloopt begin je je af te vragen, waarom (lelijk woord) moet dit zo lang duren? Het kan soms ook verwarrend zijn als je van mensen hoort dat ze er in een paar weken vanaf waren terwijl het probleem zich bij anderen maar voortsleept, maand na maand. Waarom is dat zo?

Laten we eerst eens kijken wat de huisartsen richtlijn zegt over de aanpak van tenniselleboog (andere benamingen voor hetzelfde probleem zijn tennisarm, muisarm, RIS of golferselleboog).

‘Het is niet te voorspellen of de klachten kort of lang blijven bestaan. Na een half jaar is 80% van de patiënten (vrijwel) hersteld en 90% na een jaar.’

Hoeveel geduld wordt je geacht te hebben wanneer je geen kopje kunt optillen, een pot jam openmaken, de deur openen of zelfs je tanden niet kunt poetsen zonder pijn? En dat maanden lang.

Wat maakt dat er geen duidelijke prognose gegeven kan worden van het spontane herstel? Dat komt omdat wat ‘tenniselleboog’ genoemd wordt in werkelijkheid een aandoening is die van geval tot geval heel verschillend kan zijn. Daarom zal de juiste keuze qua behandeling ook per persoon heel verschillend zijn. En wat we ook moeten bedenken is dat het herstelvermogen van ons lichaam met het verstrijken der jaren afneemt. Daardoor zal het hertel bij een 20-jarige vlotter gaan dan bij een 60-jarige.

Maar deze redenen missen nog de kern van het probleem. Die is dat tenniselleboog een peesaandoening is en dat die per definitie uit zichzelf maar heel langzaam en onvoorspelbaar genezen. Dit is nu eenmaal een feit. Spontane genezing van een pees is iets anders dan van een spier, bot of huid. Deze hebben een rijkelijke doorbloeding en daardoor een hersteltijd die goed te voorspellen is. Bij pezen is dit net zo. Wanneer pezen niet goed worden behandeld kan het hertel heel lang duren of kan volledige genezing zelfs helemaal niet plaatsvinden.

Dit wil niet zeggen dat herstel van een peesblessure, in dit geval van een tenniselleboog, onmogelijk is. Het goede nieuws is dat bij een beginnende tenniselleboog snel herstel mogelijk is, binnen enkele weken. In het beginstadium is er alleen sprake van te hoge spierspanning met daarbij onvoldoende spierkracht. Er is dan nog geen schade aan de pees opgetreden.  Deze grens wil je liever niet oversteken. Gebeurt dat wel dan raakt de pees beschadigd dan begint er een ontstekingsproces als een sneeuwbal van de heuvel af te rollen. Beschadiging, littekens en verklevingen in de pees zijn het gevolg. Dan is er rust nodig en kan herstel maanden (tot jaren) duren. Belangrijk is je te realiseren dat, ondanks dat de tijd verstrijkt, het helemaal niet zeker is dat er genezing plaatsvindt. Ook al heb  je al je belastende activiteiten gestaakt. Er is geen enkele garantie dat herstel plaatsvindt terwijl je aan het rusten, wachten en hopen bent. Daarom is het huisartsenadvies geen goede strategie.  Het kan zijn dat na 6 maanden de klachten zijn afgenomen of verdwenen, maar vaak komen ze weer terug als de belastende activiteit wordt hervat.

Het is belangrijk dat precies wordt vastgesteld welke soort tenniselleboog je hebt en dat de juiste behandelkeuzes worden gemaakt. Er is meer nodig dan de simpele constatering ‘tenniselleboog’. Helaas zijn de meningen daarover verdeeld. In de huisartsen richtlijn staat

‘Van geen enkele behandelmethode is aangetoond dat deze de duur kan verkorten. De huisarts adviseert de natuurlijke genezing af te wachten’

In mijn praktijk heb ik de ervaring dat tenniselelboogklachten goed behandeld kunnen worden. Noodzakelijk voor een versneld herstel is dat de doorbloeding in en naar het aangedane pees weer optimaal wordt. Dat vraagt er niet allen om dat de pees en spieren ter plaatse aangepakt worden, maar dat ook  blokkades in de wervelkolom, een vastzittende schouder, verhardingen van onderarmspieren of een blokkade in het polsgewricht worden gevonden en opgelost. Vaak zijn er op verschillende plaatsen verstoringen in de bewegingsketen te vinden die weefselspanning veroorzaken en de circulatie belemmeren.

Zelf thuis oefenen en werk- en sportactiviteiten goed doseren is ook belangrijk. Maar dan is maandenlang wachten en hopen echt niet nodig.

Wilt u meer weten over de aanpak van tenniselleboogklachten? Stel uw vraag via onderstaand formulier. Wij willen u graag van dienst zijn.

 

Advertenties